ترمز پله
ترمز پله
ترمز پله
ترمز پله آلومینیومی دوبل

ترمز پله آلومینیومی دوبل

ترمز پله آلومینیومی دوبل گلمت همانند ترمز پله نبشی آلومینیومی جفت می باشد با این تفاوت که این ترمز پله بر روی لبه ی پله نصب شده و فاقد نبشی می باشد . این ترمز پله هشت سانتی متر از سطح پله را می پوشاند . جنس شاسی آن از آلومینیوم ۶۰۶۰ درجه یک آنودایز شده است که در برار رطوبت و هوا تغییر رنگ نمی دهد . این محصول دارای نوار شب تاب فسفری است ، که پس از قطع منبع نور ، چهار ساعت در تاریکی مطلق از خود نور کافی تابش می کند تا عابرین به راحتی لبه پله ها را تشخیص دهند . درون کانال های تعبیه شده بر روی این ترمز پله دو ردیف pvc آجدار تعبیه شده است که مانع از سر خوردن افراد می شود .

بهترین روش نصب برای این گونه محصولات ضد لغزش چسب است ، که با توجه به میزان تردد محل مورد نظر نوع چسب آن متفاوت است .

روش هایی مانند پیچ و مهره به دلیل مشکلات فنی از جمله ترک خوردن سنگ پله به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود .

ترمز پله آلومینیومی دوبل نسبت به ترمز پله نبشی آلومینیومی جفت قیمت پایین تری دارد و دلیل این اختلاف قیمت ، استفاده ی کمتر از آلومینیوم می باشد .

?>