هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس

 

 

بدینوسیله به استحضار می رساند هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس از تاریخ 21 الی 24 دی ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه چمران از ساعت 9 صبح لغایت 5 عصر برگزار می گردد .

شرکت مدیران کار گلچین (گلمت) در سالن 38 غرفه شماره 3 میزبان شما عزیزان می باشد .

 

http://www.midex.ir/fa/images/poster/posterMidex1396.jpg

 

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

 • null

  نمایشگاه میدکس/نمایشگاه بین المللی/گلمت/درمت

?>