ترمز پله نبشی آلومینیومی

ترمز پله نبشی آلومینیومی گلمت (نبشی پله آلومینیومی ) تماما از جنس آلومینیوم می باشد و 6 سانت از فضای جلویی پله رو می پوشاند ، که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله و ساختمان ، باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اسطحکاک در مواقع لیز بودن پله ( بارش برف وباران و… ) می شود . این محصول مخصوص فضا های خارجی و تردد بالا است . اسکلت اصلی این ترمز پله از آلومینیوم آنادایز شده آج دار می باشد که در قسمت جلویی و رویه ی محصول از نوار شبتاب رنگی پوشیده شده که برای هشدار نسبی در مواقع تاریکی مناسب می باشد .

نصب ترمز پله نبشی آلومینیومی هم با استفاده از چسب (چسب پلی اورتان و یا پاتکس) و هم با استفاده از پیچ صورت می گیرد .

برای نظافت ترمز پله نبشی آلومینیومی کافیست با استفاده از دستمال نم داری سطح آن را تمیز کنید .

به دلیل آنودایز پروفیل های آلومینیومی گلمت، سطح آن ها در مجاورت هوا به هیچ عنوان سیاه نمی شود .

?>