ترمز پله نبشی آلومینیومی جفت

ترمز پله نبشی آلومینیومی جفت گلمت که به ترمز پله دو کانال معروف است نبشی بوده و هشت سانتی متر از سطح پله را می پوشاند . جنس شاسی آن از آلومینیوم ۶۰۶۰ درجه یک آنودایز شده است که در برار رطوبت و هوا تغییر رنگ نم یدهد . این محصول در دو ناحیه ی لبه و سطح بالایی ، دارای نوار شب تاب فسفری است ، که پس از قطع منبع نور ، چهار ساعت در تاریکی مطلق از خود نور کافی تابش می کند تا عابرین به راحتی لبه پله ها را تشخیص دهند . درون کانال های آن دو ردیف pvc آجدار تعبیه شده است که مانع از سر خوردن افراد می شود .

بهترین روش نصب برای این گونه محصولات ضد لغزش چسب است ، که با توجه به میزان تردد محل مورد نظر نوع چسب آن متفاوت است .

روش هایی مانند پیچ و مهره به دلیل مشکلات فنی از جمله ترک خوردن سنگ پله به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود .

پیشنهاد گلمت به شما عزیزان استفاده از این نوع ترمز پله می باشد که علاوه بر ایمنی بالا باعث زیبایی راهرو و پله ها می شود .

?>